Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Hälften så många gråsälar får skjutas i årets jakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 750 gråsälar får fällas under årets licensjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Veckans nyheter: Vargdödade hästar, slopad sältilldelning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Minskad jakt på säl beslutad!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Licensjakt på gråsälar halveras
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Licensjakt på gråsälar halveras
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hälften så många gråsälar får skjutas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu halveras kvoten för säljakt i Östersjön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Museet i media - Utterns återkomst, tumlarinventering i Östersjön och nytt zirkoniummineral upptäckt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Säljakt med halverad tilldelning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!