Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Positivt för två av tre svenska landskapsdjur
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skogsstyrelsen: Yrkesjägare ska skjuta ner klövviltet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt efter skarv på Fårö
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt efter skarv på Fårö
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vill få ensamrätt på säljakt runt Gåsö
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Flyginventering av pimpelfisket - ett pilotprojekt i dubbel bemärkelse
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ledaren: Därför är kajan en så bra nyhet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Massivt motstånd mot plaskfiske efter gädda
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Öppet brev till Länsstyrelsen Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten samt till Karlskrona Kommun!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Domstol tillåter skarvjakt på fler öar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!