Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Magra sälar kan bli biogas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Draget för att rädda östersjöfisket: Sälar kan bli biogas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ännu en utredning om tjuvjakt nedlagd
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ingen torskökning trots tolvårig fredning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Smoltvakter ska stoppa skarven
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiskefria zoner blir en chans till revansch för många arter
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • FiskarAnna, yrkesfiskare på Hjälmaren
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pondus sista färd - här dör pojkdrömmen på båtskroten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ålfiskaren om statssekreteraren: Det var ju korkat gjort
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!