logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-02-28
Ledaren: Fisken behöver flera advokater
Läs mer


2017-02-27
Avhandlingen om skarven är allvarlig - myndigheterna måste agera
Läs mer


2017-02-27
Ny arkeologisk modell synliggör kvinnors arbete under förhistorien
Läs mer


2017-02-27
1,8 miljoner kronor till Västmanlands natur - nytt naturreservat bildas i Hallsta
Läs mer


2017-02-27
Ny forskning visar att skarvar konkurrerar med fisket
Läs mer


2017-02-26
Skarvar påverkar fiskbeståndet - det fastslås av ny forskning
Läs mer


2017-02-26
Forskare kräver skottpengar på säl
Läs mer


2017-02-26
Skarven påverkar fiskbestånden enligt ny forskning
Läs mer


2017-02-25
Abborre och gädda på skarvens meny
Läs mer


2017-02-25
Snattande sälar -ett problem för fisket
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!