logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-11-17
Elva sälarter utrotades nästan
Läs mer


2018-11-17
Elva sälarter utrotades nästan
Läs mer


2018-11-17
Ny studie om sälar - begränsad genpool ställer till problem
Läs mer


2018-11-17
Kalmarsälen hade allvarlig sjukdom
Läs mer


2018-11-15
Nu vill forskare på SLU att skarvförvaltningsplanen uppdateras
Läs mer


2018-11-15
Hopp tänds: Ny dom gör det möjligt att skjuta mer skarv
Läs mer


2018-11-14
Skarvjakt kan rädda öringsmolten i Dalälven
Läs mer


2018-11-13
Nu ska skarvarbetsgruppen få se skarv på riktigt - "oroväckande om man inte vet vad man talar om"
Läs mer


2018-11-11
Linköping startar skyddsjakt på vildsvin och skarv!
Läs mer


2018-11-10
Linköping startar skyddsjakt på vildsvin och skarv
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!