Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Konstruktivt möte med landsbygdsministern
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gräl inom regeringen om saimenvikaren - ministrarna Mikkonen och Leppä munhuggs på Twitter
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jaktfientlig organisation söker bidrag från viltvårdsfonden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Chatt: Hur gör du för att minska matsvinnet hemma?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Insändare. Stoppa trålarna och rädda det kustnära fisket
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Interpellation: Fiskeförbud
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt på säl och skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Webinarium om skarv visar på allvarlig situation
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ny skyddsjakt på säl vid fiskodlingar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiskare vill se färre storskarvar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!