Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • LEDARE: Skjuta skarv? Var god dröj, sex år eller så...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Frysen slutade fungera - hundratals djur ruttnade på Lunds ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Superstarten - slutsålt på en timme
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Snögrottor i plast räddar sälungar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Oljedoppning av 4500 skarvägg för att rädda torsken
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Det stora äventyret finns i skärgården
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 4 500 skarvägg ska förstöras på skarvskär i Bohuslän
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Som mest 2000 skarvar får fällas i Östergötland
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 4 500 skarvar ska dödas - äggen ska doppas i olja
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Upp till 2000 skarvar ska skjutas i Östergötlands skärgård
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!