Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Fredrik Strage: Morrissey låter som en dåre som gapskrattar ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarv får skyddsjagas i Söderhamn
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 1 000 skarvar får skjutas i Söderhamn
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut om skyddsjakt efter skarv i Söderhamns skärgård
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Marint naturreservat utökas kraftigt - blir Sveriges största
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Svenska Högarna blir Sveriges största marina reservat
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Experter: Här är de fem farligaste typerna av plast i havet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Spännande tider för både fiskare och öring i Älvkarleby
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Långläsning: Bottniska viken runt på åtta veckor
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Foten sätts ned i Blekinge - gädda får utökat skydd
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!