logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-03-28
Länsstyrelser sågar skyddsjaktsregler
Läs mer


2017-03-27
Skarvjakt i Stockholms skärgård
Läs mer


2017-03-27
Solstrålar mot Gävleborgs skarvar
Läs mer


2017-03-26
Skarvar ska skrämmas med speglar
Läs mer


2017-03-25
Skyddsjakt på 195 skarvar
Läs mer


2017-03-24
Skyddsjakt på Skarv i skärgården
Läs mer


2017-03-24
Klartecken för skyddsjakt på skarvar i Furusundsleden - 195 fåglar får skjutas
Läs mer


2017-03-24
Närmare 200 skarvar får skjutas
Läs mer


2017-03-23
Gasolkanon ska skrämma skarvar
Läs mer


2017-03-22
Skarv ska skrämmas med gasolkanon
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!