logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-07-25
Tuff konkurrens om hjälmargösen Yrkesfiskare drabbas av skarvens framfart - vill gärna skjuta av fler
Läs mer


2016-07-25
Ornitologer: Jakt på skarv kan få konsekvenser för andra fågelarter
Läs mer


2016-07-25
Har du koll på vad som gäller på sjön? Se listan
Läs mer


2016-07-25
Skarvar i hundratal intar Sillen
Läs mer


2016-07-23
Ingen jakt på Skarv i Limmaren
Läs mer


2016-07-22
Det svenska laxfisket i Östersjön är stoppat
Läs mer


2016-07-22
Signalkräftan betecknad som invasiv art i Sverige!
Läs mer


2016-07-22
Säl orsakar problem för fiskare
Läs mer


2016-07-21
Kommunen oroad över naturskyddet i havet - kan hindra tillväxtplaner
Läs mer


2016-07-21
Skyddad fladdermus finns i Bästeträskområdet
Läs mer


Nyheter
Sök