Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Danmark tillåter säljakt på Bornholm
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Lukes rapport om hur skarv och säl påverkar fisket överraskar inte - "Rapporten kommer antagligen att leda till diskussion"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Antalet isbjörnar ökar på vissa håll
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hård kritik mot förslag om att varannat skarvbo ska bort
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Morgonkollen: Klimatförändringen hälsofarlig för barn, patienter skippar operationer för att åka på semester, Vitryssland förbereder sig på förtida parlamentsval
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Säl och skarv allvarliga hot mot yrkesfisket i Östersjön - det slår ny internationell studie fast
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Virus sprids till fler marina däggdjur när istäcket försvinner
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Plast från fisket dumpas i haven
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Varannan skarv ska bort
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jakttidsberedningen går framåt - skarven får särskilt spår
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!