logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-08-21
Rovdjuren håller efter hybriderna
Läs mer


2017-08-21
Nu utreds problemet med skarv grundligare
Läs mer


2017-08-19
Nya resetrenden? Städa på semestern!
Läs mer


2017-08-16
Bidrag för sälskador
Läs mer


2017-08-16
Fiskare får bidrag för sälskador
Läs mer


2017-08-16
Miljöbrott eller tjänstefel?
Läs mer


2017-08-15
Sälskador ersätts av länsstyrelsen
Läs mer


2017-08-14
Ökad konflikt mellan fiskare och säl
Läs mer


2017-08-13
Västerhavet betydligt friskare än många tror
Läs mer


2017-08-11
Fredad men inte hotad art
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!