logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-12-11
Den vanskelige mellomskarven
Läs mer


2017-12-10
Sälarna är det största hotet mot fisket
Läs mer


2017-12-05
Albert Magnusson
Läs mer


2017-12-05
STOR UTREDNING: Miljöläget fortfarande dystert för Sveriges hav - stor övergödning
Läs mer


2017-12-04
Gråsäl på besök i Södertälje - se filmen som Södertäljebon Sara Juhl tog häromdagen
Läs mer


2017-12-04
Övergödning kvar trots mindre utsläpp
Läs mer


2017-12-01
HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön
Läs mer


2017-12-01
Tiilikainen lovar hantera skarvproblematiken
Läs mer


2017-12-01
Övergödning kvar trots mindre utsläpp
Läs mer


2017-12-01
Övergödning kvar trots mindre utsläpp
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!