Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Ansökt om skyddsjakt på skarv - ser ut att bli en lösning på "luktproblemet"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Grönt ljus för licensjakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen öppnar för säljakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu öppnar regeringen upp för jakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen öppnar för licensjakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen ändrar regler för skyddsjakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Naturvårdsverket får besluta om jakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen öppnar för jakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen öppnar för licensjakt på gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!