Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Tre politiker från Högsby kommun är med på Centerpartiets stämma
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jakt på sentrumstakene?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kraftiga fiskeregleringar ska rädda hotade tumlaren i ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hårdare fiskeregler ett faktum - ryssjor i stället för nät
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hjälp SVA - rapportera in fynd av döda sälar och tumlare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • En månad under det nya talibanstyret: Så ser afghanernas nya vardag ut - och fyra andra lästips för söndagen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Inga nät tillåts för skånska fritidsfiskare: "Total katastrof"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skärpta fiskeregler införs i trettiotal områden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tumlare och sjöfåglar får ökat skydd
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nätfisket begränsas längs Skånes kust
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!