logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-01-16
Signe Holmström om ett långt liv på Kökar
Läs mer


2017-01-16
Här sjunger ålen på sista versen
Läs mer


2017-01-14
Alla kan få betala för kustskräpet
Läs mer


2017-01-14
Länsstyrelsen: "Vi försöker se det ur ett större perspektiv"
Läs mer


2017-01-14
Här sjunger ålen på sista versen
Läs mer


2017-01-14
Sälsamling smet från reservat
Läs mer


2017-01-13
Nej till skarvjakt i Trosa
Läs mer


2017-01-13
Nej till skarvjakt - kommunalråd kritisk
Läs mer


2017-01-13
Ingen idé att skrämma skarv
Läs mer


2017-01-12
Leader-samarbete mot skarv och säl
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!