Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Regeringen följer skarvfrågan noga men...!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ministern: Regeringen följer skarvfrågan noga
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ny app hjälper inuiter på smältande isar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Flera ejdrar dog - i musselodlarnas nät
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ingen skyddsjakt på skarvarna vid Kyrksjön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vill se utökad jakt på skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skånska aktörer kräver ordentlig miljöprövning av danska vindkraftsparker i Öresund
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skånska aktörer kräver ordentlig miljöprövning av danska vindkraftsparker i Öresund
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Värdet på säljaktuella Vällingby C: 2 miljarder
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Marsjön-Bondsundet blir naturreservat
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!