Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Bajs och 3D-bilder ska ge svaret - så mår Kosterhavets knubbsälar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Död säl hittat vid strandkanten i Bodaviken
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Svenskt kust- och insjöfiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2000-årig hamn hittad på Gotska Sandön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2.000 år gammal hamn hittad på Gotska Sandön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hamn från järnåldern hittad på Gotska Sandön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nya fynd på Gotska Sandön: Hamn från järnåldern
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Järnåldershamn kan ha hittats på Gotska sandön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sillens dag drog storpublik - men hur mår sillen egentligen?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hon ser en risk för havets välmående
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!