Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Har du sett en tumlare? Miljöministeriet vill veta
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Miljöministeriet efterlyser observationer av den akut hotade Östersjötumlaren
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förslag om jaktmedel tar fastare form
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Utökad skyddsjakt på vikare i Norrbotten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Forskare varnar för sälbeståndet på västkusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Forskare vill tillåta säljakt på Västkusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Varje gång du är på stranden - städa!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Så användes jägarnas pengar under 2018
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Norge förbjuder torskfiske i Oslofjorden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Torskfiske förbjuds i Oslofjorden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!