Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Fördubbling av skarv hotar det svenska fiskbeståndet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fördubbling av antalet skarvbon - nu blir det jakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ökade möjligheter till skyddsjakt på skarv i Västra Götaland!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Karpklubben ryter till mot förbud: Beklämmande"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ökade möjligheter till skyddsjakt på skarv i Västra Götaland
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fördubbling av antalet skarvbon på Västkusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kommunen bestrider ansvar i PFAS-skandal - rättegången avslutad
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Brist på kunskap i konfliktfylld skarvfråga - trots omfattande forskning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pilotprojekt i Stockholm ska rädda strömmingen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarven ett problem i alla nordiska länder
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!