logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-10-19
Rovfiskar och tång ger friskare miljö i Östersjön
Läs mer


2017-10-19
Turismen hotas av skarv
Läs mer


2017-10-19
Politiker: Skarvar är ett hot mot turismen i Älvkarleby kommun
Läs mer


2017-10-18
Sportfiskarnas oro är befogad enligt forskaren
Läs mer


2017-10-18
S vill se skyddsjakt på skarv
Läs mer


2017-10-17
Inför allmän jakt på säl och skarv
Läs mer


2017-10-14
Debatt: Staten borde betala skarvens skador på öar
Läs mer


2017-10-13
Så fungerar fågelräkningen vid Falsterbo
Läs mer


2017-10-13
Nu har experter bestämt hur världens 30 sista kaliforniatumlare ska räddas
Läs mer


2017-10-13
Grundkurs i fiberoptik
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!