Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Död tumlare hittades i Stora Hult
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Aktuellt i Öresundsdebatten vecka 3: Fler svenska militärer på Gotland, kritik mot dumpningar i Kögebukten och hotet mot den fria rörligheten i Norden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sverige tar krafttag för att förbättra havsmiljön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Aktuellt i Öresundsdebatten vecka 2: Öresundspendling, Lynetteholm och havsmiljön utanför Falsterbo samt köer vid svenska gränskontrollen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Goda exempel från andra vattenråd uppskattades
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Havsmiljön måste förbättras: HaV beslutar om 14 nya åtgärder
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nya planen för havet - minskad trålning och skonsammare fiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Valarna - havens tungviktare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Havsmiljön måste förbättras: HaV beslutar om 14 nya åtgärder
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt tar vid efter avslutad licensjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!