Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Ny strid om skyddsjakt på skarv i Norrtälje
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Länsstyrelsen uppmanar till lagbrott
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jordbruksminister Jari Leppä lovar att regeringen tar tag i skarvproblemet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fem hägrar får skjutas för att skydda öringar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Storslagen skildring av Arktis
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 76 punkter för ett Sverige där hela landet får leva
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ålandsfrågor i svenska riksdagen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Torsken kan snart vara ett minne blott
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Havsörnar jagar skarv i grupp
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Dokumentär: Vet du hur mycket möda och besvär det ligger bakom fisken du köper på strömmingsmarknaden?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!