Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • En tredjedel av all öring som sätts ut blir uppäten av fåglar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nyckelart i Antarktis hotas av klimatkris och fisketryck
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nytt nummer av Svensk Jakt: Så väljer du rätt kulvapen!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • "Bland samer är normen att vara stark"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Miljövänliga julklappar 2022
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Bildextra: Säljakt i dödens hav
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vill rädda fisket - ansöker om att skyddsjakt i sälskyddsområde
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarvar i blåsväder - skottpeng och rivning av bon
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nya fiskeregler utanför Skåne
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Spennende sjøfugljakt i Innlandet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!