logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-02-15
Ett hundraårsminne av säljakten
Läs mer


2018-02-14
Med pinger och Ljudskrämmor ska delfinerna skrämmas bort från nätfiske. Foto: Kajsa Nilsson Delfiner ska räddas från drunkning
Läs mer


2018-02-13
Stenåldersjägare spetsade huvuden på pålar
Läs mer


2018-02-12
Fritt fram för fiskare att skjuta 200 skarvar!
Läs mer


2018-02-11
Fritt fram för fiskare att skjuta 200 skarvar
Läs mer


2018-02-10
Nu får 200 skarvar skjutas i Östersjön
Läs mer


2018-02-09
Skyddsjakt på 200 Uppsala-skarvar
Läs mer


2018-02-09
200 skarvar får fällas i Uppsala län
Läs mer


2018-02-09
Beviljar skyddsjakt på 200 skarvar
Läs mer


2018-02-08
Skyddsjakt efter skarv
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!