Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • FÖRENINGSLIV: 97-åriga Margot spelade på nya orgeln
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Om farfar hade levt hade han sprängt deras båtar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hästföretagaren som brinner för karp: Det är rogivande
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Deras fartyg hatas längs hela östkusten - möt storfiskarna ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Här dras värmeledningen mellan Sandviken och Gävle
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 170 000 ålyngel släpps ut på västkusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nära slagsmål när öst- och västkusten gör upp om sillen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Joakim Odelberg brinner för havet och hajarna: Alla kan göra skillnad!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Död späckhuggare, hotade tumlare och hammarhajar som håller andan
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 170 000 ålyngel släpps ut på västkusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!