Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Ny förvaltningsplan som underlättar skarvjakt ska tas fram
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv samt öka kunskapen om storskarvens predation och födosök
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut om ny förvaltningsplan för skarven
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Landsbygdsministern: Inget mer slarv med skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nationella förvaltningsplanen för storskarv ska revideras
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen vill utöka skarvjakten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Insändare: Freda allt liv!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Här simmar delfinen omkring i Skärhamn
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Insändare: Djur ska räddas - inte jagas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sexsiffrig ersättning till fiskare i kommunen för skador orskade av säl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!