logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-06-23
Tumlare kan hotas av rysk gasledning
Läs mer


2017-06-23
Läs gärna mer om hur vi bedriver vårt arbete.
Läs mer


2017-06-23
Gasledning i havet kan hota tumlare
Läs mer


2017-06-22
Färre skarvar i Österbotten - kan ha jagats olagligt
Läs mer


2017-06-21
Vasa förvaltningsdomstol: Korsnäs-Malax får genast inleda skarvåtgärder
Läs mer


2017-06-21
Säldöden
Läs mer


2017-06-21
Östersjöns buller har kartlagts
Läs mer


2017-06-20
Skarven har övertagit även stora Gistaholmen - nu krävs något radikalt
Läs mer


2017-06-19
När leran ger en lektion i historia
Läs mer


2017-06-18
"Stå upp för egen viltförvaltning"
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!