logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-05-27
Det nionde brevet - Varma nätter och mörka hemligheter i Ormestads debut
Läs mer


2016-05-27
Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten
Läs mer


2016-05-27
Fiskare såg tumlare i Norrtälje
Läs mer


2016-05-26
Intens jakt på selvtilliten
Läs mer


2016-05-25
Bucht duckade i debatt om skarv
Läs mer


2016-05-25
Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten
Läs mer


2016-05-24
Naturhistoriska ersätter inte sälprover
Läs mer


2016-05-24
Ny utställning om människorna på Sandön
Läs mer


2016-05-24
Skyddsjakt på skarv
Läs mer


2016-05-24
Är Finlands NTM-central sin uppgift mogen?
Läs mer


Nyheter
Sök