logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-10-22
"Prata med havsörnsungar som med små barn" - ringmärkaren har sina knep
Läs mer


2016-10-22
Sportfiskarna: "Det finns för mycket säl och skarv"
Läs mer


2016-10-22
Dags att skärpa förvaltningen av skarv och säl!
Läs mer


2016-10-21
42 kilogram sik på 300 nät blev dagsfångsten
Läs mer


2016-10-20
Hundratusentals delfiner, tumlare och valar dör varje år som bifångst
Läs mer


2016-10-20
Dags att skärpa förvaltningen av skarv och säl
Läs mer


2016-10-19
Alternativa åtgärder behövs för att lösa gråsäls- och skarvproblemen
Läs mer


2016-10-15
Nytt naturreservat på västkusten föreslås för att skydda tumlare och torsk
Läs mer


2016-10-15
"Förödande om området öppnades för bottentrålning"
Läs mer


2016-10-14
Havsbotten utanför Kullen föreslås bli naturreservat
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!