Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Riksdagsbeslut: Antalet skarvar ska minska i landet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Seger för Östersjön - nio skarpa åtgärdsförslag klubbades i riksdagen!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anders Norrback, SFP:are från Närpes, är ny fiskeboss: "Skarv och säl i nyckelroll för att rädda fisket"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut i riksdagen: Så ska jakten på skarv öka
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Seger för Östersjön: nio skarpa åtgärdsförslag klubbades i riksdagen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jubel inom socialdemokratin efter beslut om att få ner antalet skarvar: "Fantastiskt"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Etiken vid skyddsjakt i fokus för Sveriges vildnad
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Trålfisket flyttas längre ut från kusterna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslutet har klubbats - trålare ska skickas längre ut till havs!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Betänkande: Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!