logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-06-30
Därför stoppas skarvjakten
Läs mer


2016-06-29
Lägre ersättning till fiskare för sälskador
Läs mer


2016-06-29
Kraftiga inskränkningar i skyddsjakt på skarv
Läs mer


2016-06-29
Skarvdebatt - hotar fågeln östersjön eller är den en tillgång?
Läs mer


2016-06-28
Rekordmånga skarvar i Stockholms skärgård
Läs mer


2016-06-28
Politiker vill skjuta av skarvarna
Läs mer


2016-06-28
Rädda Snöholmen - nu växer gruppen på Facebook
Läs mer


2016-06-28
C-politiker vill öka skarvjakten
Läs mer


2016-06-28
Politiker vill öka skyddsjakten på skarv - 15 000 fåglar kan skjutas av
Läs mer


2016-06-28
DN - Vi måste ta bort minst 15.000 skarvar!
Läs mer


Nyheter
Sök