Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Beskedet: 200 skarvar får skjutas utanför Oxelösund
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Aron har järnkoll på sveriges cykelstigar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Rapportera in algblomningar och fynd av döda djur i sommar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Lugn JRF-stämma avslutad i Kalmar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vilka är de hetaste jaktfrågorna på ett Europaplan?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarvforskare samlar in fakta om skarvskador - "Vi önskar att fiskare och fiskodlare kontaktar oss"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fria fisket lade grunden för gäddans kollaps
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • "Spökfiskande" ryssjor fångade utter
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Debatt: Björnar och andra rovdjur måste förvaltas med förnuft
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Färre fiskförsäljare på plats på Fiskets dag - säl och skarv orsakar stora problem för yrkesfiskarna: "Inte mycket kvar i näten"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!