Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Moderaterna i Mönsterås kommun vill se rejäla sänkningar av el- och bränslekostnaderna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Dramatisk ökning av säl i Öresund - fara för hotade fiskarter
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Politiker: Industrifisket måste begränsas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • LEDARE: Åland jagar 3 000 skarvar - det hade gjort gott också i Österbotten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Antalet storskarvar i Östnyland är stort men rätt konstant - fåglarna häckar nu också i sjömärken och fyrar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarvsmällen: Ålänningar sköt över 900 skarvar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 933 skarvar skjutna i helgen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sälar förstör laxfiske - fiskevårdsområde efterlyser säljägare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi måste få tillbaka en levande skärgård
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jägareförbundet manar till samordnad skyddsjakt på skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!