Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Inte möjligt ta bort gräns för jakt på knubbsäl vid Soteskär
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tips på att rädda fiske och fiskar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ålänningar sköt 400 skarvar -
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Så förenas fisketurism med ett hållbart fiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Dykarnas skräckbilder från havets botten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Så påverkar vårt skräp havet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • I Sverige tar ingen ansvar för spökgarnen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Flera sälar fälldes i år jämfört med fjolåret
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Länsstyrelsen vill se över möjligheten ta upp spökgarnen!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Garvade dykare grät när de kom upp på land
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!