Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Geirfuglens siste håp
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Här ska det satsas 90 miljoner på bättre fiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarv i Storsjön - ska den etablera sig i Norrlands inland?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Med sälarna i Misterhults skärgård
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Danska företaget vill bygga jättepark med vindkraftverk - till havs
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Många spöknät hittades i Bottenhavet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Roslagens sjöfågelförening tar krafttag mot mink och skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt på skarv planeras
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Omfattande fusk i fisket!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Inga storskarvar har skjutits i insjöar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!