Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Svefa får i uppdrag att sälja Vällingby C
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarvjakt och äggförstöring för att rädda gös och abborre
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tusen skarvar får fällas vid skyddsjakt i insjö
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vänder sig mot jakt på ekorrar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Naturskyddsföreningen vill stoppa utökad jakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Oetiskt att använda ekorrar för skytteträning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Varje år ska 1 000 skarvar skjutas i Roxen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 1.000 skarvar får skjutas - 3.500 ägg förstöras
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 54 miljoner kronor för en rikare natur
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 10 minnesvärda djurmöten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!