logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-08-24
Otroliga videon: Här hoppar sälen upp i båten och räddar sig själv från den hungriga besten
Läs mer


2016-08-23
Antarktis smältande is saktar ner cirkulationen i världshaven
Läs mer


2016-08-18
Hundratals påskrifter för Snöholmen
Läs mer


2016-08-18
Mat och värme lockar främmande djur
Läs mer


2016-08-18
Döda valen i Ystad troligen påkörd - kan komma att sänkas i havet
Läs mer


2016-08-17
Ny studie om fritidsbåtars avgaser
Läs mer


2016-08-17
Han gräver där du står
Läs mer


2016-08-17
Fritidsbåtars utsläpp oroar forskare
Läs mer


2016-08-16
Dålig sommar för säljakten
Läs mer


2016-08-16
Flyttande skarv jagas nu
Läs mer


Nyheter
Sök