logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2019-01-17
Mycket nöjda medlemmar i medlemsundersökning
Läs mer


2019-01-17
Sportfiskarna - Mycket nöjda medlemmar i medlemsundersökning!
Läs mer


2019-01-15
Klimasprøyt om mellomskarven
Läs mer


2019-01-14
Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap
Läs mer


2019-01-11
Lockar till sig havsörn - för att slippa skarv!!!
Läs mer


2019-01-10
Useriøst om torsk, skarv og sel
Läs mer


2019-01-10
Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?
Läs mer


2019-01-10
Förundersökning mot skånsk säljägare läggs ner
Läs mer


2019-01-09
Sälarna förorsakar skador för miljonbelopp
Läs mer


2019-01-09
Sälarna förorsakar skador för miljonbelopp
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!