logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-09-28
Sälar syns allt oftare utanför Nynäshamn
Läs mer


2016-09-26
Torskfiske med burar ska stoppa sälskador
Läs mer


2016-09-26
Skarvjakt
Läs mer


2016-09-25
Postnord ersätter inte transportskadad studsarkolv
Läs mer


2016-09-23
Utökad skyddsjakt på vikaresäl
Läs mer


2016-09-23
Utökad skyddsjakt på vikaresäl
Läs mer


2016-09-22
Ett fiskeförbud tas bort - för tidigt säga om det fått effekt
Läs mer


2016-09-22
Naturvårdsverkets tilläggsbeslut om skyddsjakt efter vikaresäl
Läs mer


2016-09-20
Jubilarer
Läs mer


2016-09-20
Valar utanför Njurunda?
Läs mer


Nyheter
Sök