logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-09-18
87-årige Gunnar Fredriksson ger ut ytterligare en bok: "Jag har väl helt enkelt skrivklåda"
Läs mer


2018-09-17
Allemansrätt
Läs mer


2018-09-16
Sverige behöver skjuta fler sälar
Läs mer


2018-09-15
Krister Karjalainen: Annonsörer har ett ansvar att driva branschutvecklingen
Läs mer


2018-09-14
Danmark och Sverige diskuterar framtida fiske i Kattegatt
Läs mer


2018-09-13
Sälarna blir allt fler och fräckare - nu delar frågan om ökad jakt forskarvärlden
Läs mer


2018-09-13
Svagt gösbestånd kräver åtgärder
Läs mer


2018-09-13
Miljöorganisationer oroliga inför fiskeförhandlingar med Danmark
Läs mer


2018-09-13
Ida Ingemarsdotter: "Skitjakt på er!"
Läs mer


2018-09-13
Skyddade havsområden på spel inför möte om Kattegatt
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!