Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • ICES föreslår kraftig minskning av strömmingsfisket i Östersjön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt på skarv vid Ajkesträsk avslutad
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiskforskare varnar ministern för att upprepa torskmisstaget
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län beslutad
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Så kan Östersjöns enda val räddas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Minister Henriksson: Skyddsjakt på skarv och vitkindad gås borde göras lättare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Henriksson: Skarvar och vitkindade gäss borde granskas på samma sätt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skansen ställer om till digital skolvisning för att nå hela Sveriges skolungdomar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Snart skarv istället för sill på svenska tallrikar?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Supertrålare hotar ekosystemet i Stockholms skärgård
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!