Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • HaV ska reglera sillfisket
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Politisk enighet kring utflyttning av trålgräns
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ambitiös plan för att rädda våra hav
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sälar förstör nästan hälften av gotländska yrkesfiskarnas fångst
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Många sälar men få jägare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ännu en katastrofvarning för torsken - rekordlåg tillväxt!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gråsälarnas påverkan på fisk undersöks
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gråsälarnas påverkan på fisk i Östersjön undersöks på SLU
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Partier överens - hopp om kursändring för yrkesfiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • HaV ska utreda fiskeregleringar för att skydda kustlekande sill!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!