Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Test av termiska frontmonterade kikarsikten i Svensk Jakts stora oktobernummer
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Grönt ljus för att fler skarvar får skjutas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sjøfugljakt fra havkajakk!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu ska fler jaga säl - kurser i både jakt och tillredning ordnas i Österbotten i höst
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiskarens misstanke: Sälar dödade tumlare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu ska intresset för sälen som jaktvilt ökas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ökad fiskekvot väntas ge billigare löjrom
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nytt projekt kring säl tar sin avstamp i Närpes - "ett värdefullt vilt" heter projektet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Klartecken till jakt på gråsäl inom skyddsområden
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi trenger mer ærefrykt for livet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!