logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-04-24
Domen: Så många sälar får skjutas i skärgården
Läs mer


2018-04-23
Ornitologer driver skarvjakt till högre instans
Läs mer


2018-04-23
Förra året sköts en enda säl - nu är skyddsjakten igång igen!
Läs mer


2018-04-23
Skarvjakt prövas i kammarrätten
Läs mer


2018-04-23
Världens första maskin för att rensa haven på plastavfall tas snart i drift
Läs mer


2018-04-22
Skyddsjakt på skarvar i Ljusne: "Skarven är lika jävlig som sälen"
Läs mer


2018-04-22
Förra året sköts en enda säl - nu är skyddsjakten igång igen
Läs mer


2018-04-21
Säl och skarv hett ämne på Kustjaktseminariet
Läs mer


2018-04-21
Svårt hitta jägare som kan hantera säl
Läs mer


2018-04-21
Fler gråsälar får fällas - men jakten är meningslös enligt expert
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!