Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Åtgärdsprogram ska rädda den hotade tumlaren
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Projektledaren: Döden lurar under vattenytan
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Moderater jämför med varg och varnar för tjuvjakt på skarv
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Väggen i Sälen: Sveriges (näst) häftigaste backe
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Se upp för jägartrollen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • WWF trycker på om förnyad förundersökning mot friade säljägare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • WWF stöder överprövning mot jaktföretag
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Strömmingen på väg att försvinna i skärgården: Katastrofen är nära
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Möjlighet till skyddsjakt efter skarv på enskilds initiativ
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förvaltningsrätten säger nej till skyddsjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!