Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Antalet skarvar i Finland stabiliserat - havsörn påverkar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Håll skadedjuren i styr
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Synpunkter på förslaget om nya jakttider
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarvkolonier med fler än 1 000 bon i Borgå och Lovisa - förstörda bon får storskarven att flytta närmare bosättningar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jakt på knubbsäl glädjande
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sälforskare: Bråttom med säljakt för att rädda skånskt fiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Säl ställer till stora skador för yrkesfiskarna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Storskaliga strömmingsfisket i Östersjön hållbarhetsstämplat
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Undersökning: 94,8 procent av skärgårdsbor vill ha bort skarven
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Debatt: Bra och dåligt i jaktförslag
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!