Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • JUST NU: Fler sälar hittade skjutna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Död Gråsäl vid Lyr blev skjuten - Anmälan om jaktbrott
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Insändare: Ökad användning av inhemsk vildfisk bra för Östersjön, klimatet och människorna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Insändare: Vi måste ha ett hållbart fiske
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Richard fick sin drömgädda: Jag bara skrek rätt ut
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stor ökning av fällda gråsälar med licensjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Yngre stenålder: Bönderna ville äga sin mark
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förundersökning om säljakt nedlagd igen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Högre avskjutning av gråsäl med ny licensjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nytt hot mot jakten från EU
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!