Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Beståndet av skarv måste minska i skärgården
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nyheter från dagen 24 maj
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt beviljad på försvunna skarvar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu beviljar länsstyrelsen skyddsjakt och skrämsel av skarv på Kastellholmen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ja till skarvjakt på Kastellholmen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut om skyddsjakt efter skarv samt dispens för att störa skarv vid Kastellholmen, Hudiksvall
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • M vill tillåta utökad skarvjakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Reflexvästar mot skarv polisanmäls
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Jättebeslag i skärgården - en kilometer olagligt nät
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Svenska nationalparker bevarar värdefulla landskap
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!