Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Skjut in kulgeväret för din jakt
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Torskbeståndet i Kattegatt har kollapsat
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Här är de nya jakttiderna - många förändringar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Statfjord Gassløft og Gråsel får grønt lys: Over fire milliarder investeres
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Oönskad byråkrati har lett till polisanmälningar mot säljägare
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ingen oljering av skarvägg
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Forskare: Därför dröjer svensk vindkraft till havs
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Havsplaner för vindkraft gamla i förtid
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anna Carin jagar säl i Östersjön: "Precis som på Gröna lund"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut: Hundratals storskarvar får fällas: "För yrkesfisket"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!