Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Debatt: Vilja kan rädda fisken
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Google visar upp hotade svenska djur
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tid för tjänstemän och politiker att vakna
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • S-motion: Lagstadga om reflexer i mörker
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fredrik Sjöberg: Vad hände med masspsykosen i skärgården? Inrikes Krönikor Förr rådde periskopsjuka i skärgården, och Försvarsmakten hade fullt upp. Varför syns i dag så få ryska ubåtar?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ny forskrift om jakt- og fangsttider på høring - send inn høringssvar og hjelp de ville dyrene!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sjøfugljakta er i gang
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Löjrommen blir dyrare - trots god tillgång på fisk
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pengar för fällda gråsälar att hämta
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Bidrag för destruktion av gråsäl
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!