Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Så många sälar får skjutas
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut om säljakt 2019
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Ornitologer vill stoppa skyddsjakt på skarv - Sälen är farligare!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Föroreningar som orsak till svag torsk - enligt ny forskning
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Kalle utbildar jägare i den "skitigaste jakten"
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nya skarvklagomål får Trosa att söka om skyddsjakt - igen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Riktlinjer för jakt på gråsäl och skarv klara
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skarven eller sälen - vilken är värst för abborren?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Två björnar fällda i Västerbotten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!