logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2017-05-23
Vid kusten liten fångst - öppna havet gav rekordmycket strömming
Läs mer


2017-05-22
Rätten avslår överklagande kring skarvjakt
Läs mer


2017-05-21
Vem ska fånga abborren - generationsväxlingen bland yrkesfiskarna oroar
Läs mer


2017-05-20
Insändare: Vi människor som är problemet - inte djuren
Läs mer


2017-05-18
INSÄNDARE: Det är inte djuren som borde bli färre - utan vi människor
Läs mer


2017-05-16
Fågelskådare förlorar om skarvjakt
Läs mer


2017-05-15
De var de första svenskarna
Läs mer


2017-05-15
Kammarätten ger skyddsjakten på skarv klartecken i efterhand
Läs mer


2017-05-13
De vill jaga säl - är en plåga för fiskare
Läs mer


2017-05-12
Gestaltar naturens förändring
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!