logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-07-20
Många klagomål på stanken som sveper in över Borgholm - "Något måste göras"
Läs mer


2018-07-18
Madeleine Brandin: Ovälkomna gäster
Läs mer


2018-07-17
Trosas kajor lever farligt - skyddsjakt väntar
Läs mer


2018-07-17
Skyddsjakt på skarv godkänns
Läs mer


2018-07-15
Konferens om norska skarvproblem
Läs mer


2018-07-15
Laxfällor ska effektivisera sikfiskandet
Läs mer


2018-07-14
Mer miljö än spänning
Läs mer


2018-07-13
Europaparlamentet vill minska skarvpopulationen
Läs mer


2018-07-13
Hjälp till att rapportera in vattenlevande arter
Läs mer


2018-07-12
Domstol ger grönt ljus för skyddsjakt på skarv
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!