Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Send inn dine snøbilder
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fiaskot: Inte ett enda bud på Vällingby C - skjuts fram
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Domen kring oljering av skarvägg står fast
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Snart har vi svaret: Vilken fisk äter skarven helst?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Djurens Rätt kritiserar jakttiderna - oroande förslag
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Oproportionerligt om blyammunition i våtmarker
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Regeringen försämrar för jägare och skyttar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Balladen om västkustens oljeberoende
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Rättstryggheten hotad
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vellinge vill skrota Naturum- för att skapa ett spahotell
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner
Havs- och vattenmydigheten

Förvaltningsplan för gråsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsplan för knubbsällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!