logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2019-03-22
Havens problem beror på människan, men också lösningarna finns på land
Läs mer


2019-03-22
Möte med viltförvaltnings-delegationen den 22 mars
Läs mer


2019-03-22
Fynd: Ålänningar över tusen år före sin tid
Läs mer


2019-03-21
Ägare till skarvö vill ha besökare för att skrämma skarvar - "välkomna att landstiga på min ö"
Läs mer


2019-03-19
Debatt: "Vi väntar på en viltmyndighet"
Läs mer


2019-03-18
Insändare: Myndigheternas slarv hjälper att upprätthålla skarvstammen
Läs mer


2019-03-18
Det kan vara säljakt på gång
Läs mer


2019-03-17
Gråsälen förblir fiskarnas fiende
Läs mer


2019-03-16
Licensjakt på säl på gång - igen
Läs mer


2019-03-11
Därför måste vi ha färre sälar
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!