Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Inför snabba åtgärder för att stoppa överfisket
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Oslofjorden trenger tiltak nå
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stor auke i jaktinteresse - villreinen tronar øvst
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Det medvetna ägandet
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tung fartygstrafik genom känsligt naturområde
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Missförstånd om rapportering av jaktresultat
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad vore Åland utan naturen?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skydda vår skärgård och skjut fler skarvar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nu ska skärgårdens alla skarvar räknas!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nya jakttider träder i kraft - Djurens Rätt fortsatt kritiska
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!