logotyp
Jakt
Läs mera
Kontakt
Sälar & Fiske

Projektet arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2016-12-02
Axel Ohlin från Visingsö skrivs in i polarhistorien
Läs mer


2016-12-01
Fiskefria områden ger effekt - men det tar tid
Läs mer


2016-12-01
Fiskefria områden ger effekt - men det tar tid!
Läs mer


2016-11-30
Fiskare får sälersättning
Läs mer


2016-11-29
Massaker på skarvar upptäckt i Stockholm
Läs mer


2016-11-29
Vill rädda kustfisket genom ökad säljakt
Läs mer


2016-11-29
Skarvens skador på fiskenäringen
Läs mer


2016-11-29
Länstyrelsen vill rädda kustfisket
Läs mer


2016-11-27
Få svar i rapport om gifter hos örnar
Läs mer


2016-11-27
Förgiftad havsörn fortsatt gåta för experterna: "Ett stort arbete som måste göras"
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!