Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter

 • Skarvejakt fra kajakk!
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • DN Debatt Repliker. Vi saknar fortfarande svar från ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad hände egentligen med Brigitte Bardot?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Köpstopp på bottentrålad fisk i Göteborgs skolor - beslutet ...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Marie Darrieussecq: Väntar Macron på Sarkozys återkomst?
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Totalt blyförbud på gång - myndighetsförslag till EU-kommissionen
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Nytt EU-förslag: Förbjud all blyammunition
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Förslaget till EU: inför totalt blyförbud i all ammunition
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Här föds flest sälkutar i Östersjön - överges av mamman efter 18 dagar
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skyddsjakt efter skarv vid Gävleborgskusten
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök

Facebook

Följ Sälar & Fiske på facebook!