logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-12-13
Sälforskare - Ny studie skadar Östersjötorsken!
Läs mer


2018-12-12
Sälar inte det stora hotet mot fisk i Östersjön
Läs mer


2018-12-11
Sälen inte största hotet mot torsken
Läs mer


2018-12-10
Svensk professor - Skarven och sälen äter tillsammans lika mycket fisk som människan fiskar upp vid kusterna!
Läs mer


2018-12-10
Sälforskare: Ny studie skadar Östersjötorsken
Läs mer


2018-12-09
Gråsälen ett litet hot mot torsken
Läs mer


2018-12-09
Extra många poliser i Tullinge efter stök och rån
Läs mer


2018-12-09
Varför har den här sälen en ål i sin nos?
Läs mer


2018-12-09
Varför har den här sälen en ål i sin nos?
Läs mer


2018-12-08
Svensk professor: Skarven och sälen äter tillsammans lika mycket fisk som människan fiskar upp vid kusterna
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!