logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2019-02-19
Tid att reagera ännu denna vecka
Läs mer


2019-02-19
Tillstånd att skjuta 2000 skarvar i Blekinge!
Läs mer


2019-02-18
Fortsatt jakt på skarv
Läs mer


2019-02-18
Skarven hotar fisket - flera tusen fåglar får skjutas
Läs mer


2019-02-18
Omfattande skyddsjakt på skarv
Läs mer


2019-02-18
2 000 skarvar får skjutas i skyddsjakt
Läs mer


2019-02-16
Nödrop från Älvkarleby: Vad har hänt med fisket?
Läs mer


2019-02-15
Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?
Läs mer


2019-02-14
Laddar för rejält ökad säljakt
Läs mer


2019-02-13
Hett ämne i podcast: Sälen tar 40 procent av fångsten
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!