logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar och Fiske

Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.

Det kustnära yrkesfisket i Sverige är allvarligt drabbat av sälskador. Sälarna orsakar skador på såväl redskap som fiskefångster, och i vissa områden är det periodvis omöjligt att bedriva ett lönsamt fiske.

Sedan 1980-talet är skadorna på både ost- och västkusten av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Sälar drabbas av att de fastnar i redskapen.

Huvudsyftet för projektet är att utveckla fiskeredskap som är sälsäkra och fiskar effektivt, och som också är enkla att hantera. Som grund för detta studeras såväl fiskens som sälens beteende i och runt redskapen. Vi samlar även in och sammanställer uppgifter från yrkesfisket om sälskador och om bifångster av säl i redskapen.

Medianyheter
2018-10-21
Stjärnkock vill äta upp all skarv och säl
Läs mer


2018-10-17
Hur söta de än är - betydligt fler sälar måste skjutas
Läs mer


2018-10-17
Säljakt väntar i kärnkraftsdamm
Läs mer


2018-10-17
Säljakt väntar i kärnkraftsdamm - stödmatas med fisk
Läs mer


2018-10-15
Fiskekvoter i Östersjön fastställs på EU-möte
Läs mer


2018-10-15
Hur mår fiskarna i Östersjön?
Läs mer


2018-10-15
Sänkning av kovter är utan verkan
Läs mer


2018-10-12
Politik för fler jägare och mer jakt efterlyses
Läs mer


2018-10-11
Havsförsurningen påverkar djur i Arktis
Läs mer


2018-10-11
Säl och skarv blir delikatesser i Mickes kokbok
Läs mer


Nyheter
Sök

Följ Sälar & Fiske på facebook!