logotyp
Läs mera
Kontakt
Program Sälar & Fiske styrelse
Ordförande Robert Andrén Länsråd Länsstyrelsen i Värmlands län
Susanne Viker Havs- och Vattenmyndigheten
Per Risberg Naturvårdsverket
Malin Janeke Jordbruksverket
Glenn Fridh Sveriges Fiskares Riksförbund
Per-Erik Larson Länsstyrelsen i Östergötlands län
Kerstin Söderlind Länsstyrelsen i Skåne län
Programledare David Jonsson Länsstyrelsen i Västernorrlands län
   
SLU Kustlaboratoriet
Projekt Säl, Skarv och Redskapsutveckling
Kontakt
Namn Arbetar med Telefon Adress
Sven-Gunnar Lunneryd Projektan-svarig 010-478 41 39 SLU Kustlaboratoriet, Hlab Box4 453 21 Lysekil
Sara Königson Sälskador, Redskaps-utveckling 010-478 41 34 SLU Kustlaboratoriet, Hlab Box4 453 21 Lysekil
Maria Hedgärde Redskaps-utveckling 010-478 41 45 SLU Kustlaboratoriet, Hlab Box4 453 21 Lysekil
Peter Ljungberg Redskaps-utveckling 010-748 41 72 SLU Kustlaboratoriet, Hlab Box4 453 21 Lysekil
Senast uppdaterad 2017-04-10