logotyp
Läs mera
Kontakt
Rapporter & artiklar

Nerladdningsbara rapporter finns under respektive ämne i fliken Forskning

Kontakta oss om du är intresserad av att läsa övriga rapporter.

Asplund, G. 1998. Trålfiske efter sik innanför trålgränsen i Västerbottens och Västernorrlands län. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Beszczyńska, M. 2005. Do grey seals (Halichoerus grypus) use above water stimuli in foraging? IFM. Linköping, Linköping University. Master Thesis: 34.

Bisther, A. 1997. Test av späckhuggarljud 1997. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Björnstad, G. 2005. Obstacles to prevent grey seals (Halichoerus grypus) from entering static fishing gear. Lund, University of Lund. Master thesis: 15.

Boströma, M., Lunneryd, S.G., Karlsson, L. and Ragnarsson, B. 2009. Cormorant impact on trout (Salmo trutta) and salmon (Salmo salar) migrating from the river Dalälven emerging in the Baltic Sea. Fisheries research, 98: 16-21

Boström, M.K, Lunneryd, S.G., Hanssen, H., Karlsson, L. and Ragnarsson, B. (2012) Diet of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) at two areas in the Bay Lövstabukten, South Bothnian Sea, Sweden, based on otolith size-correction factors. Ornis Fennica. 89:157—169

Boström, M.K., Östman, Ö., Bergenius, A.J. and Lunneryd, S.G. 2012 Cormorant diet in relation to temporal change in fish communities. ICES Journal of Marine Science, 69(2), 275-183

Boström, M., Krog, C., Kindt-Larsen L., Lunneryd, S.G. and Wahlberg M. 2013. Acoustic Activity of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) Around Gill Nets. Aquatic Mammals 39:4. 389-396.

Brembeck, P. 2003 Prey detection at static gears among harbour seal (Phoca vitulina). Master Thesis in Marin Ecology, Göteborg University.

Bryhn, A., Königson, S., Lunneryd, S.G., and Bergenius, M. 2013. Visual stimuli affecting the catch efficiency of floating cod (Gadus morhua) pots in the Baltic Sea. Fisheries Research, 157, 187-192.

Carlsson, R. 1997. Försök med "storfälla" i Dyneemagarn i Pite skärgård 1997. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Edberg S & Levein, M. 2001. Detektering av sälar. Miljöfysik Chalmers Tekniska Högskola. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Fjälling, A. 2005. The estimation of hidden seal-inflicted losses in the Baltic Sea set-trap salmon fisheries. ICES Journal of Marine Science 62: 1630-1635.

Fjälling, A. 2006. The conflict between grey seals (Halichoerus grypus) and the Baltic coastal fisheries - new methods for the assessment and reduction of catch losses and gear damage. Ph. D. Thesis. Linköping Studies in Science and Technology, Linköping University.

Fjälling, A., Wahlberg, M. and Westerberg, H. 2006. Acoustic harassment devices reduce seal interaction in the Baltic salmon-trap, net fishery. ICES Journal of Marine Science, 63: 1751-1758.

Hemmingsson, M. & Lunneryd, S.G. 2002. Fish responses to chemical cues from harbour seal Phoca vitulina. Project thesis. Department of Marine Ecology, Göteborg University.

Hemmingsson, M. & Lunneryd, S.G. 2004. Områdesförsök med ålryssjor i Göteborgs skärgård. Yrkesfiskaren 2004:5, 10.

Hemmingsson, M. 2006. Vikaresälen inte oskyldig i sälkonflikten. Yrkesfiskaren 2006:2.

Hemmingsson, M. 2006. Fiskare nöjda med pushup-fällan. Yrkesfiskaren 2006:11/12.

Hiby, L. J. Watkins, B. Helander & T. Lundberg. 1999. Abundance, distribution and movement estimates for grey seals in the Swedish coastal waters, based on photo-identification data. International Conference on Baltic Seals, Pärnu, Estonia 18-21 November 1999.

Hultgren, M. The detection of fish in experimental fish traps by harbour seals (Phoca vitulina) - is vision more important than hearing and touch? Master thesis in Marine Ecology, Göteborg University.

Hårding, K. & T. Härkönen. 1999. Development in the Baltic grey seal (Halichoerus grypus) and ringed seal (Phoca hispida) populations during the 20th century. Ambio 28: 619-627.

Johansson S. 1995. Rapport över 1994 års försök med sälsäkra kombinationsfällor.

Johansen, S., Næsbye Larsen, O,. Christensen-Dalsgaard, J., Seidelin, L.,  Huulvej, T.,  Jensen, K.,  Lunneryd, SG., Boström, M. and Wahlberg, M. 2015. In-air and underwater hearing in the great cormorant

Kleiner, J. 2005. Do grey seals (Halichoerus grypus) use their vision to find fishing gears? IFM. Linköping, Linköping University. Master: 19.

Königson, S. 2000. Hur reagerar sik på ett sälsäkert redskap? Rapport till Projekt Sälar & Fiske.

Königson, S. 2001. Konflikten mellan ålfisket och knubbsälen - skadornas utbredning och eventuella lösningar på problemet. Fauna och Flora. 96(4) 169-176

Königson, S., Fjälling A. and Lunneryd S-G. 2002. Reactions in individual fish to strobe light. Field and aquarium experiments performed on whitefish (Coregonus lavaretus). Hydrobiologia 483:39-44.

Königson, S., Lunneryd, S.G. 2004. Är sälsäkra ålbottengarn lösningen för att hindra ökningen av sälskador längs ostkusten? Yrkesfiskaren 2003:5, 6.

Königson, S., Lundström, K., Hemmingsson, M., Lunneryd, S.G., and Westerberg, H. 2006. Feeding preferences of Harbour Seals (Phoca vitulina) specialised in raiding fishing gear. Aquatic Mammals 32(2):152-156.

Königson, S., Hemmingsson, M., Lunneryd, S.G., and Lundström, K. 2007. Seals and fyke nets: An investigation of the problem and its possible solution. Marine Biology Research 3: 29-36.

Königson, S., Lunneryd, S.G., Stridh, H. and Sundqvist, F. 2009. Grey Seal Predation in Cod Gillnet Fisheries in the Central Baltic Sea. J. Northw. Atl. Fish. Sci., 42.

Königson, S. 2011. Seals and fisheries, A study of the conflict and some possible solutions, Ph D thesis at the University of Gothenburg.

Königson, S., and Lunneryd, S.G. 2013. Development of alternative fishing gear in the Swedish small-scale coastal fisheries. Submitted to: Proceedings to the International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2012

Königson, S., Fjälling, A., Berglind, M., and Lunneryd, S.G. 2013. Male grey seals specialize in raiding salmon traps. Vol. 148, 117—123.

Königson, S., Fredriksson, R., Bergström, Lunneryd, S.G., and Strömberg, P., 2015. Cod pots in the Baltic. Are they efficient and what affects thei efficiency? ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 72, 1545-1554.

Königson, S., Lövgren, J., Ovegård, M., Ljunghager, F., and Lunneryd S.G. 2015. Seal exclusion devices in cod pots prevent seal bycatch and affect their catchability of cod. Fisheries Research, 167, 114-122.

Lundin, M., Calamnius, L. Hillström. L. & Lunneryd, S.G. 2011. Size selection of herring (Clupea harengus membras) in a pontoon trap equipped with a rigid grid.  Fisheries Research 108(1): 81-87

Lundin, M., Ovegård, M., Calamnius, L., Hillström. L. & Lunneryd, S.G. 2011. Selection efficiency of encircling grids in a herring pontoon trap. Fisheries Research. 111(1-2):127-130

Lundin, M., Calamnius, L. & Lunneryd, S.G. 2012. Survival of juvenile herring (Clupea harengas membras) after passing through a selection grid in a pontoon trap Fish. Res.127—128: 83-87

Lundström, K., Hjerne, O., Alexandersson, K. and Karlsson, O. 2007. Estimation of grey seal (Halichoerus grypus) diet composition in theBaltic sea . NAMMCO Scientific Publications, 6: 177-196.

Lundström,K., Hjerne, O., Lunneryd, S. G. and Karlsson, O. 2010. Understanding the diet composition of marine mammals: grey seals (Halichoerus grypus) in theBaltic Sea . ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsq022

Lundström, K., Lunneryd, S-G., Königson, S., and Hemmingsson, M. 2011. Interactions between harbour seals and coastal fisheries along the Swedish west coast: an overview. Nammco Scientific Publications 8: 329-340.

Lunneryd S.G., 1996. Erfarenheter kring fångst av levande sälar - en rapport om försök att fånga säl vid fasta redskap. Rapport till Projekt Sälar-Fiske. 9 s.

Lunneryd S.G. 1999. By-catch of grey seal (Halichoerus grypus) in Swedish waters. International conference on Baltic seals, Pärnu, Estonia, 18-21 November 1999.

Lunneryd S.G. 1999. Reflection about seals and hunting. In: The "Seals Conflict" in Swedish Coastal Fishery, ed:. K. Bruckmeir. Human Ecology Report Series-SUCOZOMA. Report 1999:6, 15-18.

Lunneryd S.G., A. Fjälling & H Westerberg. 2001. PushUp-fällan: Glädjande genombrott i kampen mot sälskador. Yrkesfiskaren 2001:3, 6-7.

Lunneryd S.G. 2001. Fish preference by the harbour seal (Phoca vitulina), with implications for the control of damage to fishing gear - ICES J. Mar. Sci., 58:824-829.

Lunneryd S.G., K.I. Ugland & P.E. Aspholm. 2001. Sealworm (Pseudoterranova decipiens) infection in the benthic cottid (Taurulus bubalis) in relation to population increase of harbour seal (Phoca vitulina) in Skagerrak, Sweden. NAMMCO Sci. Publ, 3:47-55

Lunneryd, S.G. 2001. Interactions between seals and commercial fisheries in Swedish waters. Ph. D. Thesis. Department of Marine Ecology, Göteborg University.

Lunneryd SG. 2002. Knubbsäl, en resurs och en plåga. Bohuslän Årsbok 2002, Bohusläns Museum. 93-102.

Lunneryd S.G., H. Westerberg & M. Wahlberg. 2002. Detection of leader net by whitefish Coregonus lavaretus during varying environmental conditions. Fish. Res. 54:355-362.

Lunneryd, S.G., A. Fjälling & H. Westerberg. 2003. A large-mesh salmon trap: a way to mitigate seal impact on a coastal fishery. ICES Journal of Marine Science 60:1194-1199.

Lunneryd, S.G. & K. Alexandersson. 2005. Födoanalyser av storskarv Phalacrocorax carbo i Kattegatt-Skagerack. Finfo 2005:11.

Lunneryd, S.G., Boström, M., and Aspholm, P. 2014. Sealworm (Pseudoterranova decipiens) infection in grey seals (Halichoerus grypus), cod (Gadus morhua) and shorthorn sculpin (Myoxocephalus scorpius) in the Baltic Sea. Parasitology Research, 11. DOI: 10.1007/s00436-014-4187-z

Lunneryd S.G, Ljungberg P, Ovegård M, Bernt K, Boström M. 2015. Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska Lysekil. 23 skustvatten. Aqua reports 2015:1. Sveriges lantbruksuniversitet,

Martinsson A, 1999. Försök med modifierade ålryssjor. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Martinsson A, 1999. Undervattensvideoinspelningar av ålryssja i sälskadeområde. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Mörner, T., Malmsten, J., Bernodt, K. and Lunneryd, S.G. 2013. A study on the effect of different rifle calibres in euthanisation of grey seals (Halichoerus grypus) in seal traps in the Baltic Sea. Acta Veterinaria

Ovegård, M., Königson, S.,  Persson, A., and Lunneryd, S-G. 2010. Effects of escape windows on the capture of cod in floating pots. Fisheries Research, 107, 239-244.

Ovegård, M., Berndt, K., and Lunneryd, S-G. 2012. Condition indices of Atlantic cod (Gadus morhua) biased by capturing method. — ICES Journal of Marine Science.

Ovegård, M., Öhman, K. & Lunneryd, S.G. (2016). Skarv, människa och fisk i Blekinge Skärgård. En studie av fiskdödlighet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lysekil. 30 s.

Sand H, Lunneryd SG och Westerberg H, 1997. Praktiska erfarenheter från forskningsjakt på gråsäl. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Sjöström NE, 1997. Utvärdering av försök med sälsäker jättefälla 1997. Rapport till Projekt Sälar&Fiske.

Stenström J, 2000. Sälgaller på kombifälla - hur påverkas fångsten och är beteendestudier att föredra framför fångststatistik vid redskapsutveckling? 20 p examensarbete i Marin Zoologi GU

Sundqvist F. 2006. An Assessment of the true damages caused by Grey Seals, Halicoerus grypus, in the Swedish baltic net fishery after Atlantic Cod, Gadus Morhua. Master Thesis in Marine Biology. Department of Biology, Lund University.

Söderlind A. 2004. Estimation of the seal-inflicted hidden damage in the net fishery for Pike-perch and Whitefish. Master Thesis in Marine Biolog, Göteborg University.

Wahlberg M, S-G Lunneryd och H Westerberg, 1998. Visual and acoustic observations of rainbow trout behaviour around a modified salmon trap. ICES FTFB La Coruñja 1998

Wahlberg M, H Westerberg, R Hudd and M Amundin (1999) Grey Seal (Halichoerus grypus) Behaviour around a Salmon Trap as observed with a Split-beam Echosounder. Int Conference on Baltic Seals, Pärnu 18-21 Nov, 1999

Wahlberg M and H Westerberg. 2000. Acoustic attraction of perch (Perca fluviatilis) (manuscript)

Wahlberg M., S. G. Lunneryd, M. L. Bégout-Anras & H. Westerberg (2000). Whitefish leader net avoidance: Possible role of auditory cues. Advances in Fish Telemetry. Proc 3rd Conference on Fish Telemetry in Europe, held in Norwich, England, 20-25 June. A. Moore and I. Russell. Lowestoft, CEFAS, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science: 137-147.

Wahlberg M, H Westerberg and M-L Bégout-Anras (1999) A New Sound Source for Acoustic Fishing. Swedish-Polish symposium on selectivity. Gdynia Mars 1999.

Wahlberg M 1999. A review of the literature on acoustic herding and attraction of fish. Fiskeriverket Rapport (1999) 2:5-43.

Wahlberg M och H Westerberg, 1998. Pilotstudie: Akustisk sälskrämma vid fasta fiskredskap. Kustlaboratoriet (manuskript)

Wahlberg M., S. G. Lunneryd, & H. Westerberg (2002) The source level of harbour seal flipper slaps. Aquatic mammals 28. 1:90-92

Westerberg H, 1997. Seal behaviour in relation to fixed fishing gear in the Bothnian Gulf. ICES WG-seal 97 Working Paper 14

Westerberg H och Stenström J, 1997. Towards an efficient seal protection of salmon trap nets. ICES CM 1997/Q:12

Westerberg H, A Fjälling och M Wahlberg, 1999. Evaluation of an acoustic seal-scarer salmon trapnets in the Baltic. In Conf Baltic Seals, Pärnu 18-21 Nov 1999.

Westerberg H. 1999. On seals and sealing. In: The "Seals Conflict" in Swedish Coastal Fishery, ed:. K. Bruckmeir. Human Ecology Report Series-SUCOZOMA. Report 1999:6, 15-18.

Westerberg H. 2000. Lovande försök med sälskrämmor. Yrkesfiskaren 2000:2.

Westerberg H, A Fjälling och A Martinsson, 2000. Sälskador i det svenska fisket. Fiskeriverket. Rapport 2000:3, 3-38.

Östman, Ö., Bergenius, M., Boström, M.K. and Lunneryd, S-G. 2012. Do cormorant colonies affect local fish communities in the Baltic Sea? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69(6):1047-1055

Östman Ö, Boström M.K, Bergström U, Andersson J, Lunneryd S-G. 2013. Estimating Competition between Wildlife and Humans—A Case of Cormorants and Coastal Fisheries in the Baltic Sea. PLoS ONE 8(12): e83763. doi:10.1371/journal.pone.0083763

Broschyrer

Att ta hand om småvalar
Tumlare och andra småvalar är fridlysta i svenska vatten. I broschyren kan du läsa vad man ska göra med tumlare som fastnat i fiskeredskap eller strandat. Broschyren kan beställas från Naturvårdsverket.

Ta hand om småvalar broscyr
Förvaltningsplaner