logotyp
Läs mera
Kontakt
Nyheter
2005-10-03
2017-11-23
Ny rapport om kustnära piggvars- och flundrefiske på Gotland
Läs mer


2017-08-08
Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?
Läs mer


2017-06-29
Projekt inom Sälar och Fiske får pris!
Läs mer


2017-04-07
Beslut om skyddsjakt på gräsäl och knubbsäl
Läs mer


2017-03-16
Ny avhandling om skarvens påverkan på fisket och fiskpopulationer
Läs mer


2017-02-01
Tre nya artiklar om torskburar
Läs mer


2016-05-19
Ny rapport från sekretariatet för selektivt fiske
Läs mer


2016-05-19
Examensarbete av Jasmine Stavenow
Läs mer


2016-04-21
Burfiske efter torsk - nytt i Östersjön,
4 år (2012-2015) av burfiskeutveckling! Vad näst?
Läs mer


2015-02-17
Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket
Läs mer


2013-08-23
Avhandling Maria Boström
Läs mer


2013-06-24
Licensjakt på säl kan komma att införas i Sverige
Läs mer


2013-01-28
2012 räknades rekordantalet 28 000 gråsälar i Östersjön
Läs mer


2012-10-01
Förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl klara
Läs mer


2012-03-28
Avhandling om gråsälarnas matvanor i Östersjön
Läs mer


2011-10-04
Ett fullskaligt, praktiskt försöksfiske med sälsäkra torskburar
Läs mer


2011-08-24
Fiskeriverket läggs ner - Havs- och vattenmyndigheten öppnar!
Läs mer


2011-05-09
Avhandling om Sälar och Fiske.
Läs mer


2010-12-21
Sälskadorna ökar — fler uppgifter behövs i loggböcker
Läs mer


2010-07-06
Uppdatering av Program Sälar och Fiskes hemsida
Läs mer


2010-06-10
Torskburar - ett lovande alternativ till garnfisket
Läs mer


2010-04-13
Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2010
Läs mer


2010-03-18
Fiske efter torsk med burar - ett lovande alternativ till garnfisket
Läs mer


2009-05-05
30 miljoner kronor till sälskador 2009
Läs mer


2009-04-23
Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på 50 knubbsälar på Västkusten
Läs mer


2009-03-31
Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakten för gråsäl 2009
Läs mer


2008-12-18
Skrämmor kan ge sälfria fjärdar
Läs mer


2008-12-08
Faktapromemoria
Förordning om förbud mot handel med sälprodukter
Läs mer


2008-11-26
Antalet gråsälar fortsätter att öka i Östersjön
Läs mer


2008-10-13
Program Sälar & Fiskes yttrande till Jordbruksdepartementet ang handel med sälprodukter
Läs mer


2008-09-23
Naturvårdsverkets yttrande över Kommissionens förslag till förordning om förbud mot handel med sälprodukter
Läs mer


2008-05-05
Länsstyrelserna får 16,5 miljoner för att ersätta fiskare för skador av säl samt 13 miljoner till övriga viltskador.
Läs mer


2008-04-16
Naturvårdsverket har fattat beslut om årets skyddsjakt på säl
Läs mer


2008-03-19
Naturhistoriska riksmuseet redovisar sina undersökningar av insamlat material från 2006 års säljakt
Läs mer


2008-02-22
Galler släpper ut småsik ur pushup-fiskhusen
Läs mer


2008-02-22
Torskburar - ett nytt sätt att fiska torsk?
Läs mer


2008-02-22
Nytt galler i ingången till pushup-fiskhus förhindrar skador
Läs mer


2008-01-20
Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl ute på remiss
Läs mer


2008-01-08
Vad anser du om säljakt och försäljning av sälprodukter?

EU kommissionen vill veta din åsikt, svara på enkäten här.


Läs mer


2007-11-08
Antalet gråsälar ökar
Läs mer


2007-10-29
Utvärdering av pushup-fällan
Läs mer


2007-10-01
Framgångsrik säljakt i bottenhavet
Läs mer


2007-04-25
Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt på säl för år 2007
Läs mer


2007-04-25
Naturvårdsverket har fördelat sälskadeanslaget för 2007
Läs mer


2007-03-19
Viltskadeanslaget, fisket och sälarna
Läs mer


2007-03-07
Gråsälbeståndet fortsätter att växa
Läs mer


2007-03-07
Ny licentiat-avhandling om sälskador
Läs mer


2006-04-04
Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt 2006
Läs mer


2006-03-23
Resultat av försök med tumlarskrämmor i garn
Läs mer


2006-03-15
Avhandling om sälkonflikten i Östersjön försvarades
Läs mer


2006-02-27
Artikel om sälskador i Yrkesfiskaren nr 4
Läs mer


2006-02-15
Sälskadornas utseende hos lax öring och torsk har undersökts
Läs mer


2006-02-15
Födoanalyser av storskarv i Kattegatt-Skagerrak
Läs mer


2006-01-09
Rapport till Regeringen om situationen beträffande arbetet med att minska skador och bifångster av säl och skarv.
Läs mer


2006-01-04
Rapport om sälskadorna i Bottenviken
Läs mer


2006-01-04
Nypublicerad artikel om dold skada
Läs mer


2005-12-07
Examensarbete visar på stora sälskador i torskfisket
Läs mer


2005-10-03
Länsstyrelserna rapporterar till regeringen
Läs mer


2005-04-15
Naturvårdsverket har fattat beslut om årets skyddsjakt på säl
Läs mer


2005-03-10
Naturvårdsverket har fördelat sälskadeanslaget
Läs mer


2005-03-08
Mer pengar till sälskador i Finland
Läs mer


2004-10-20
Första fallet av sälfinger eller sälröta
Läs mer


2004-10-20
Lovande försök med selektionspanel för sik i pushup-fiskhus
Läs mer


2004-10-20
Handbok i sälskinnssömnad
Läs mer