NYHETER


Beslut om skyddsjakt på gräsäl och knubbsäl

Nu har Naturvårdsverket beslutat om årets skyddsjakt. Inför beslutet skrev Program Sälar och Fiske en rapport som utvärderade möjligheten till skyddjakt med rådande regler samt ett yttrande till Naturvårdsverket.