Linda Calamnius försvarade sin licentiatavhandling

Linda Calamnius försvarade sin licentiatavhandling ” Salmonids and Grey seals (Halichoerus grypus) – mitigation in pontoon traps” den 15 Januari 2019.

Sammanfattning

På 1970-talet var sälpopulationerna i Östersjön och Bottenhavet på historiskt låga nivåer. De har återhämtat sig och ökat sedan dess. Ökningen är en framgång för förvaltningen av sälpopulationerna i Östersjöområdet. Det har även medfört en ökning i interaktioner med det kustnära yrkesfisket. Sälar tar fisk och skadar fiskeredskap. Tre studier har genomförts med syftet att bidra till ett hållbart fiske och minska antal interaktioner mellan sälar och yrkesfisket.

Den första studien jämförde påverkan två olika sälgrindar hade på fångsten och på besök av säl. Två sälgrindar användes, en med diamantmaska och en med fyrkantsmaska där ramen roterades 45°. De jämfördes med en kontroll (öppen ram). Det förväntade resultatet var att användandet av en sälgrind skulle reducera antal besök av säl, öka fångsten, samt även att stora fiskar skulle avhållas från att simma in. Större laxar (Salmo salar) fångades i fällor med selektionspanel. Det var inga skillnader i storleken av öring (Salmo trutta) mellan fällorna med de olika sälgrindarna och kontrollen. Ingen av sälgrindarna påverkade utfallet av den totala fångsten i kg fisk eller i antal fångad fisk. Antal besök av säl var för lågt för att kunna dra några slutsatser.

Den andra studien undersökte effektivitetsgraden av två selektionspaneler i en pushup fälla för lax och sik (Coregonus maraena), d v s hur stor andel icke-kommersiell sik simmade ut genom panelerna. En kontrollfälla och två experimentfällor användes. I kontrollfällan användes garn med 35 mm stolpe. Selektionspanelen bestod av fyrkantsmaska med 50 mm stolpe. I en av experimentfällorna, bestod 30 % av innergarnet av selektionspanel. I den andra var det 100 %. Resultaten påvisade att det fångades proportionellt mer fisk av kommersiell storlek i fällorna med selektionspaneler. Selektionspaneler i pushup fällor bidrar till ett hållbart fiske.

Den tredje studien analyserade en serie av besök av säl som gjordes i vatthuset i en push-up fälla. De besökande sälarna filmades när de simmade in och ut ur vatthuset. Ca 1 400 besök av 12 individer filmades. Av alla besök var det 3.5 % som var överlappande besök, d v s två sälar var samtidigt inne i vatthuset. Fyrtio simuleringar av slumpmässiga besök gjordes. Det resulterade i en signifikant skillnad med 7.1 % överlappande besök. Detta indikerar att sälarna undviker att simma in när en annan säl är närvarande.Hela arbetet hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.