NYHETER

2017-06-29

Projekt inom Sälar och Fiske får pris!

Grattis Maria som kammade hem pris länk till annan webbplatsför bästa examensarbete!

Projektet har utförts i ett samarbete mellan Slu Aqua och Dtu Aqua och tittar på torskens beteende i relation till torskburar. Vad påverkar hur en torsk simmar in i en torskbur? Detta är viktig information för att göra burarna fångsteffektiva. Arbetet är också publicerat i Journal of Ocean Technology.