Kontakt

 

SLU Kustlaboratoriet Projekt Säl, Skarv och Redskapsutveckling


Namn

Arbetar med

Telefon

Adress

Sven-Gunnar Lunneryd

Projektansvarig

010-478 41 39

SLU Kustlaboratoriet,Lysekil

Sara Königson

Sälskador, Redskapsutveckling

010-478 41 34

SLU Kustlaboratoriet, Lysekil

Peter Ljungberg

Redskapsutveckling

010-748 41 72

SLU Kustlaboratoriet, Lysekil

Kristin Öhman

Redskapsutveckling

010-478 40 68

SLU Kustlaboratoriet, Lysekil

Emilia Benavente Norrman

Redskapsutveckling

010-478 40 50

SLU Kustlaboratoriet, Lysekil