Förebyggande åtgärder

Att utveckla sälsäkra fiskeredskap är den viktigaste uppgiften för projektet. Redskapsutvecklingen innebär inte bara att man försöker hindra sälarna från att förstöra redskap och fångst. Minst lika betydelsefullt är att redskapen fiskar effektivt och är praktiska att använda och handskas med. Samarbete med berörda yrkesfiskare är därför en viktig del av arbetet. Skrämselsystem av olika slag och jakt är andra förebyggande metoder som projektet utvecklar och testar.