Not

Ett sätt att skydda fångst och redskap från sälangrepp är att hitta möjliga metoder att fånga fisk under kort tid. Nät står ute längre tid vilket ger sälen möjlighet att hitta redskapen och länsa fångsten. Ett redskap som på kort tid kan fånga fisk är notfiske. Notfisket är ett aktivt redskap men det har inte trålningens uppenbara miljöproblem med stort bottenslitage och hög energiåtgång.

Det traditionella sättet att använda not/snurrevad är att först släppa ut en boj med ankare. Från denna boj körs sjunkande linor (snurretåg), hundratals meter långa, ut innan själva vaden släpps ut och båten sedan körs tillbaka till bojen när lika mycket lina släppts ut. Båten fäster linan med bojen vid ankaren och snurretågen halas in synkront med hjälp av en hydraulisk dragmaskin. Linorna släpas nu längs botten, fisken skyr linorna och samlas därmed in mot mitten av vaden. Fisken koncentreras till slut vid öppningen av själva vaden och om allt fungerar så blir fisken instängd av vadens armar och tvingas in i själva vaden när den börjar röra sig aktivt.

Program Sälar och fiske var de första att testa metoden för ett kustnära fiske i Östersjön. En pilotstudie genomfördes 2014 med ett större fartyg som normalt används för att tråla efter strömming. En kräfttrål med en omkrets på 35 meter och linor på totalt 880 meter användes samt en strömmingstrål med en omkrets på 7 meter och samma längd på linorna. Provfisket med not testades på flundra utanför Gotland, på strömming utanför Hudiksvall och på siklöja utanför Nordmaling. Försöket visade att redskapet är fullt fungerande för att fiska siklöja, upp till 772 kg siklöja fångades under ett kast men för fångst av flundra och strömming behöver redskapet vidareutvecklas.

För att notfiske ska fungera för ett småskaligt kustfiske behöver utrustning och redskap modifieras så att de kan användas på mindre båtar. Program Sälar och Fiske utvecklade därmed en mindre not för att användas på mindre öppna båtar med utombordare. Ett hydrauliskt bensindrivet system med vinschar som kan flyttas mellan båtar utvecklades för att testas på sik, abborre, strömming och flundra. En liten not konstruerades efter en isländsk förlaga. Noten har prövats både på Gotland för fiske efter flundra och i vattnen utanför Haparanda. Program Sälar och Fiskes studier har tydligt visat att notfiske är ett kommersiellt gångbart alternativ till ett sälskadat fiske efter siklöja och en möjlighet för fortsatt kustfiske i områden där det idag inte är möjligt att fiska med nät på grund av sälskador. Det finns också potential att använda fisket efter andra arter som sik, abborre torsk och flundra.
Erfarenheter från vårt fiske med not men även från andra internationella försök där not har testats visar att det krävs stor lokal kännedom av bottnar, erfarenhet om hur redskapet skall hanteras och kunskap om fiskens beteende för ett lyckat resultat. Dessa erfarenheter finns till viss del idag hos lokala fiskare men byggs även upp av praktiskt arbete och fiske av de olika arterna på olika områden.

Not

Ett bensindrivet hydrauliskt system med vinschar utvecklat för mindre öppna båtar och med möjlighet att flytta systemet mellan olika båtar.